Kolay Bilgiler

Online Faydali Makaleler!

Merhaba Ziyaretçi! Giriş veya kayıt yaparak makale gönderebilirsin!

Felsefe Makaleleri Abone ol: Felsefe Makaleleri

Abone ol: RSS veya kendi makaleni gönder!


Popüler Felsefe Makaleleri

Upanişad
Upanişad, Hinduizm'in felsefi ve daha çok mistik yapıdaki kutsal kitaplarıdır, Şruti kategorisinde yer alırlar. Literal olarak "yanıbaşına o...

Timeo hominem unius libri
Timeo Hominem Unius Libri, "Tek kitaplı insandan sakınınız" anlamında bir latince cümle. Bir bakıma çoğulcu düşüncenin simgesi olan ünive...

Alasdair Mclntyre
Alasdair McIntyre, etik üzerine araştırmalarıyla tanınan İskoç filozof. 1954'de Marxism and Christianityyi yazdı. Aristoteles geleneğini teme...

Rasyonalizm:Akılcılık
Rasyonalizm, doğruluğun ve gerçekliğin ölçüsünü aklilikte bulan görüştür. Düşünce tarihinde değişik anlamlarda kullanılmıştır ra...


Toplam 216 "Felsefe" makalesi bulunmaktadır. 0 ile 20 arasındaki sonuçlar gösterilmektedir.

Megara okulu
Ekleyen: Ahmet Yıldız, Tarih: 11 Ocak 2019
Megara okulu, Sokratesçi filozof Eukleides'in kurucusu olduğu felsefe okuludur. Eukleides Megaralı olduğundan okul bu isimle adlandılmıştır. Elea okulunun etkisinde de kalmış olan Eukleides,...
 
Blender yazılım
Ekleyen: Meral Apak, Tarih: 07 Aralık 2018
Blender, özgür bir üç boyutlu modelleme ve canlandırma uygulamasıdır. Tasarı, 1988'de Hollanda'da kurulan NeoGeo adlı canlandırma stüdyosunun, kendi kadrosuyla yazılım geliştirerek kendi...
 
Seyla Benhabib
Ekleyen: Ahmet Yıldız, Tarih: 02 Ocak 2019
Seyla Benhabib, Yahudi asıllı Türk felsefeci. Dünya'nın en tanınmış ve önemli Türk felsefecilerden biri olan Prof. Dr. Seyla Benhabib, 1950'de İstanbul'da doğdu, Robert Kolejinde (Amerikan...
 
İnkâr Mı Kârlı Yoksa Kabul Mü Makbuldür?
Ekleyen: AHMET ÇİÇEK, Tarih: 17 Kasım 2018
İtaatsizlik kimi insanın ruhunda var. Her türlü dogma ve dayatmaya karşı içinde depreşen isyan taarruzunu kontrol edemez bir türlü. Rahat yaşamak istiyor anlayacağınız, nehrin akışına...
 
Epik tiyatro
Ekleyen: Meral Apak, Tarih: 04 Ocak 2019
Epik tiyatro, siyasal amaçlı bir tiyatro düşüncesidir. Bertolt Brecht'in doğrudan Marksizm-Leninizm etkilenimiyle oluşturduğu ve seslendiği seyirci kitlesini de emekçi sınıf olarak belirle...
 
Bursalı Kadızade Rumi
Ekleyen: İzzet Beylik, Tarih: 30 Kasım 2018
Asıl adı Selahaddin Musa olan, Bursalı Kadızade Rumi ortaçağın ünlü türk matematik ve astronomi bilginidir. Soyca ilim sahibi bir aileden geldiği ve çağının bilim otoritelerinden bursa ...
 
Abraham ibn Ezra
Ekleyen: Mustafa Kemal Saban, Tarih: 31 Aralık 2018
Abraham ben Meir ibn Ezra, ortaçağın en seçkin Musevilerinden biriydi. Felsefe, astronomi, astroloji, tıp, şiir, dilbilim dallarında çok bilgiliydi.Büyük, bilge, hayran olunan doktor olarak ...
 
Bektaşilik
Ekleyen: Mehmet Yeniköy, Tarih: 20 Kasım 2018
Bektaşilik, Hacı Bektaş-i Veli'nin adına kurulmuş olan bir alevi sufi tarikatıdır. Bu tarikata mensup kişilere (el alarak ya da diğer bir deyişle nasip alarak bu örgütlenmeye katılan kiş...
 
Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı kitap
Ekleyen: Ahmet Yıldız, Tarih: 30 Kasım 2018
Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı: Değerlerin Sorgulanması, ABD'li felsefeci Robert M. Pirsig'in 1974 yılında yayımlanmış olan bir kitabı ve Nitelik Metafiziği'ni konu eden ilk metinlerden bir...
 
James Meade
Ekleyen: Yasin Sezgin, Tarih: 24 Kasım 2018
James Edward Meade tanınmış bir İngiliz iktisatçısı. 1977'de İsveçli iktisatçı Bertil Ohlin ile ortaklaşa Nobel İktisat ödülünü kazanmıştır.Meade 1926da Oxford Üniversitesi Oriel ...
 
William Stoddart
Ekleyen: Sait Budak, Tarih: 25 Kasım 2018
William Stoddart Perennial felsefenin önemli yazarlarından İngiliz tıp adamı ve yazarı. Din felsefesi alanında kitapları ve çok sayıda makalesinin yanısıra Stoddart, Frithjof Schuon ve Tit...
 
Theodor W. Adorno
Ekleyen: Ersun Pamir, Tarih: 27 Kasım 2018
Theodor W. Adorno (Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno), 11 Eylül 1903 yılında Frankfurt am Main'de doğmuş ve 6 Ağustos 1969'da İsviçre'nin Wallis kantonunda bir klinikte hayata gözlerini yummu...
 
Dinde etik
Ekleyen: Mustafa Kemal Saban, Tarih: 02 Ocak 2019
Çoğu dinler etik unsüru, genelde iddia edilen doğaüstü vahiye veya a dayandırılır. Felsefenin önemli kollarından biri olan etik, doğru davranışın ne ve iyi hayatın nasıl olması gerek...
 
İbn-i Sina
Ekleyen: Meral Apak, Tarih: 25 Kasım 2018
İbn-i Sina, filozof, hekim ve çok yönlü Fars bir bilim adamıdır. Samanoğulları sarayı katiplerinden Abdullah Bin Sina'nın oğlu olan İbn-i Sina (Batı'da Avicenna adıyla tanınır), babas...
 
Aksiyoloji
Ekleyen: Ahmet Yıldız, Tarih: 03 Aralık 2018
Aksiyoloji (değerler felsefesi) etik ve estetik olmak üzere ikiye ayrılır. Etik, insanların ahlaki değerlerini sorgularken (ahlaklı - erdemli gibi) estekik ise neyin güzel olduğuyla ilgilenir...
 
Auvergneli William
Ekleyen: Salih Zeki Çavdaroğlu, Tarih: 28 Kasım 2018
Auvergneli William, Hıristiyan Orta Çağ felsefesinin 13. yüzyılda yaşamış ünlü düşünürüdür. Augustinus geleneğinden olduğu kadar, Aristotelesçi düşünce geleneğinden ve bu arada ...
 
Finitizm
Ekleyen: İshak Çoban, Tarih: 17 Kasım 2018
Matematik felsefesinde finitizm (İngilizce finite = sonlu) matematiksel oluşturmacılığın aşırı bir şekli olup matematiksel bir nesnenin yalnızca sonlu sayıda adımla ve doğal sayılar kul...
 
Friedrich Nietzsche
Ekleyen: Oğuz Çelik, Tarih: 13 Aralık 2018
Friedrich Wilhelm Nietzsche, "Güç İstenci", "Üstinsan", "Bengidönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan Alman filozof. Nietzsche'nin felsefe öğretisi, kendi çağına tümden bir karşı çık...
 
Henoteizm
Ekleyen: Meral Apak, Tarih: 04 Kasım 2018
Henoteizm, din ve felsefede, Max Müller tarafından çıkarılmış, bir tanrıya bağlanırken diğer tanrıların varlığını da kabullenmeyi tanımlar.Yunanca heis theos, "bir tanrı". Müller'e...
 
Dünya görüşü
Ekleyen: İshak Çoban, Tarih: 04 Ocak 2019
Dünya görüşü, halk arasındaki kullanımıyla edinilmiş bilgi, veya bir insanın hayat görüşü veya bir şeye erişmenin arkasındaki yöntem veya prensipler olarak da kullanılmaktadır.Buna...
 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11 Sonraki