Kolay Bilgiler

Online Faydali Makaleler!

Merhaba Ziyaretçi! Giriş veya kayıt yaparak makale gönderebilirsin!

Ders Yardımcıları Makaleleri Abone ol: Ders Yardımcıları Makaleleri

Abone ol: RSS veya kendi makaleni gönder!


Popüler Ders Yardımcıları Makaleleri

Neo-Enstitüsyonalizm
Amerikan ekonomik düşünce tarihinde, Thorstein Veblen, John Commons ve Wesley Clair Mitchell’in kurmuş oldukları kurumcu (enstitüsyonalist) ek...

Kamu Yönetiminde Etik Yönetim - Etik Kurulu
Kamu yönetiminde etik, devlet ve kurumlarına karşı güven oluşturmanın ve bunu korumanın hayali unsurudur. Etik ayrıca, kamudaki uygulamaları...

Vesayet Denetimi
Yerinden Yönetim Kuruluşlarının merkezi yönetim tarafından, yasal düzenlemelerle sınırlı olarak denetlenmesidir.Merkezî idare, mahallî ida...

Halkla İlişkiler ve Toplumsal Sorumluluk
Modern işletmelerin temel amaçları:- Kar sağlamak.- Büyümek ya da varlığını sürdürmek.- Toplumsal hizmet.- Gelişmek.- Toplumsal sorumlulu...


Toplam 20 "Ders Yardımcıları" makalesi bulunmaktadır. 0 ile 20 arasındaki sonuçlar gösterilmektedir.

Vesayet Denetimi
Ekleyen: Nazan, Tarih: 13 Aralık 2018
Yerinden Yönetim Kuruluşlarının merkezi yönetim tarafından, yasal düzenlemelerle sınırlı olarak denetlenmesidir.Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin idarenin bü...
 
Halkla İlişkiler ve Toplumsal Sorumluluk
Ekleyen: Nazan, Tarih: 23 Kasım 2018
Modern işletmelerin temel amaçları:- Kar sağlamak.- Büyümek ya da varlığını sürdürmek.- Toplumsal hizmet.- Gelişmek.- Toplumsal sorumluluktur.Toplumsal Sorumluluk:İşletmelerin tek amac...
 
Uluslar rası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) Ahlak Yasaları
Ekleyen: Nazan, Tarih: 14 Şubat 2019
Uluslar arası Halkla İlişkiler Derneği üyeleri bu ahlak yasasına uymayı ve üyelerden her hangi birinin mesleğini yürütürken bu yasayı çiğnediği Konseye sunulan kanıtlar ışığında ...
 
Kamu Yönetiminde Etik Yönetim - Etik Kurulu
Ekleyen: Nazan, Tarih: 06 Ocak 2019
Kamu yönetiminde etik, devlet ve kurumlarına karşı güven oluşturmanın ve bunu korumanın hayali unsurudur. Etik ayrıca, kamudaki uygulamaların, teamüllerin ve genelde davranışların sınan...
 
Halkla İlişkilerin Meslek Haline Gelmesi
Ekleyen: Nazan, Tarih: 06 Şubat 2019
Halkla ilişkilerin günümüz işletmecilik anlayışında kıymeti artmış ve aranan bir meslek haline gelmiştir. İşletmeler halkla ilişkiler birimi oluşturmak suretiyle halkla ilişkiler faal...
 
Aciyo Faiz Teorisi
Ekleyen: Ahmet Polatlı, Tarih: 12 Ocak 2019
Aciyo, İtalyanca’dan gelme bir sözcüktür. Aslı aggio’dur. Bankaların yaptıkları operasyonlar dolayısıyla müşterilerinden aldıkları ücreti ifade eder. Banka hizmetleri, zaman ve “m...
 
Halkla İlişkiler Tekniği
Ekleyen: Nazan, Tarih: 20 Aralık 2018
Halkla ilişkiler tekniğinde çoğunlukla halkla ilişkiler çalışmasında yararlanılan araçlar ve yöntemler kullanılır. Bu araçlar ve yöntemlerden bir bölümü hedef kitle ile ilgili bilgi...
 
Halkla İlişkilerin Evreleri
Ekleyen: Nazan, Tarih: 02 Ocak 2019
Bir kuruluştaki halkla ilişkilerin temel amacı, politikaları ve yapılan işleri halka benimsetmektir. Ve bu şekilde halkın güven ve desteğini kazanmaktır. Bu amaca ulaşabilmek için, bir ya...
 
Bankacılığın Tarihçesi
Ekleyen: Ahmet Polatlı, Tarih: 04 Kasım 2018
Paranın genel bir değişim aracı olarak kullanılmaya başlanmasından önce, tüccar senetleri ve mal karşılığı kredi şeklinde ilkel banka işlemleri yapılmaya başlanmıştır. Bankalar, g...
 
Kamuda Denetim
Ekleyen: Nazan, Tarih: 22 Kasım 2018
Türk Dil Kurumu sözlüğünde Kamunun ilk tanımı; bir ülkede yaşayan halkın bütünü, halk ve amme tanımlanmıştır. Ancak zamanla bu tanım halk hizmeti gören devlet organlarının tümü ...
 
Neo-Enstitüsyonalizm
Ekleyen: Ahmet Polatlı, Tarih: 05 Aralık 2018
Amerikan ekonomik düşünce tarihinde, Thorstein Veblen, John Commons ve Wesley Clair Mitchell’in kurmuş oldukları kurumcu (enstitüsyonalist) ekonomi okulunda, kurucuları izleyen ekonomistlerin...
 
Kamu Kesiminde Çalışanların Başarı Oranını Yükseltmek
Ekleyen: Nazan, Tarih: 27 Aralık 2018
Kamu kesiminde çalışanların başarı oranını yükseltmek için daha yakından etkili olan bazı temel noktaları şöyle sıralayabiliriz:1. EğitimKamu yönetimlerinden hizmet bekleyen halk top...
 
Kamu Yönetimlerinde Halkla İlişkiler
Ekleyen: Nazan, Tarih: 16 Şubat 2019
Kamu kuruluşlarında halkla ilişkiler çalışmaları, konunun eğitimini almış kişilerle yapılmalıdır. Besleyici yankıdan gerektiği gibi yararlanılması, yalnızca önceki yapılan çalı...
 
Yönetimin Halkın İsteklerini Bilmemesi
Ekleyen: Nazan, Tarih: 23 Kasım 2018
Demokratik bir kültürün gerçek manada yerleşmiş olduğu çağdaş ülkelerde halk farklı kuruluşlar aracılığı ile, örneğin basın gibi, isteklerini ve şikayetlerini yönetime ulaştırm...
 
Mali Denetim
Ekleyen: Nazan, Tarih: 13 Mart 2019
Genel bütçe kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşları mali denetimleri 5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır.5018 sayılı Kamu Mali Yönetim...
 
Örgütlerde Halkla İlişkilerin Yeri ve Önemi
Ekleyen: Nazan, Tarih: 15 Aralık 2018
Kamu örgütlerinde, işlevleri nedeniyle toplumun çeşitli tabakaları ile sürekli bir ilişki söz konusudur. Bu tip ilişkileri özelliği kamu örgütleri için iki açıdan önem arz etmektedir...
 
Avrupa Birliği İle Müzakere Süreci
Ekleyen: Nazan, Tarih: 06 Mart 2019
AB'nin aday ülkelerle yürüttüğü müzakereler, aralarında mal, kişi, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı, rekabet politikası, tarım, balıkçılık, ulaştırma, çevre, enerji, sanayi, ...
 
Bakanlıklar ve Müsteşarlıklar Denetim Organları
Ekleyen: Nazan, Tarih: 01 Aralık 2018
Teftiş Kurulu Başkanlıkları: Her bakanlığın veya müsteşarlığın teşkilatı ve görevleriyle ilgili olarak düzenlenen yasal mevzuatlarında; bakanlık teftiş kurulları; bakanın veya mü...
 
Yerelleşme (Desantralizasyon)
Ekleyen: Nazan, Tarih: 25 Şubat 2019
Bilindiği gibi ülke yönetiminde kamu kesiminin hem örgütsel hem de fonksiyonel yapılanmasında iki ilke vardır: merkezi ve yerel yönetim. Yerel yönetim dendiğinde ilk akla gelen özellikler ...
 
Teknokrasi
Ekleyen: Ahmet Polatlı, Tarih: 22 Mart 2019
Teknokrasi, bir sosyal ve ekonomik programın uygulanmasında mühendis ve teknisyenlere ekonomik hayatın denetimini bırakmayı öngören anlayışa verilen addır. Bu görüşü savunanların harek...