Kolay Bilgiler

Online Faydali Makaleler!

Merhaba Ziyaretçi! Giriş veya kayıt yaparak makale gönderebilirsin!

Coğrafya Makaleleri Abone ol: Coğrafya Makaleleri

Abone ol: RSS veya kendi makaleni gönder!


Popüler Coğrafya Makaleleri

Avrupa Birliği coğrafyası
Avrupa Birliği coğrafyası, genel olarak birliğe üye yirmi yedi ülke ve onların gerek Avrupa kıtasındaki, gerekse Avrupa kıtası dışındaki...

Dük
Dük, İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya gibi bazı Avrupa devletlerinde prensten sonraki en yüksek soyluluk ünvanıdır. Genellikle ba...

Uzun Hasan
Uzun Hasan, Akkoyunlular hükümdarı olup bugünkü İran, Irak, Azu0259rbaycan, Ermenistan ve Türkiye'nin bir bölümünü kapsayan bir coğrafyada...

Girit Türkleri
Girit Türkleri, Girit adasının Osmanlı Devleti yönetiminde kaldığı 1645-1908 döneminde meydana gelen Türk göçlerinden, ada halkı içinde ...


Toplam 79 "Coğrafya" makalesi bulunmaktadır. 0 ile 20 arasındaki sonuçlar gösterilmektedir.

Kayaç
Ekleyen: Oğuz Çelik, Tarih: 08 Ocak 2019
Kayaç, mineraller ve/veya mineraloidlerin doğal olarak bir araya gelmesiyle oluşan katı birikintilerdir. Dünya'nın katı dış katmanı olan litosfer, kayaçlardan oluşmaktadır.Genel olarak ka...
 
Yeryüzünde Yön Bulma
Ekleyen: Ahmet Polatlı, Tarih: 15 Aralık 2018
Her yana doğru kıvrık olan bir cismin ne başlangıcı olur, ne de sonu; bu nedenle onun üstünde yön bulmak zormuş gibi gelir. Buna karşılık Dünya’nın, bir koordinat sisteminin geçmesin...
 
Harita Üstünde Dünya
Ekleyen: Ahmet Polatlı, Tarih: 27 Ocak 2019
Yalına indirgenirse Dünya’yı yarıçapı 6.370 km olan bir küre kabul edebiliriz. Ama 18. yüzyılın başından beri onun kutuplarda daha basık olduğu bilinmektedir. Bu da Ekvator’daki yar...
 
Han Tengri Dağı
Ekleyen: Yasin Sezgin, Tarih: 04 Ocak 2019
Han Tanrı Dağı (Khan Tengri) (Eski Türkçe, "Gök'ün efendisi ", Orta Asya'da yedi bin metreden fazla yüksekliğe sahib, Tanrı sıradağlarına bağlı bir dağ.Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyet...
 
Scilly Adaları
Ekleyen: Ahmet Yıldız, Tarih: 05 Mart 2019
Scilly Adaları, küçük İngiliz takımadaları. Land's End Burnu'nun 40 km açığında, Manş'ın girişiyle Bristol Kanalı arasında bulunan Scilly Adaları'nın nüfusu 2.400 kişidir.Başlıca...
 
Stepler Hakkında
Ekleyen: Ahmet Polatlı, Tarih: 10 Şubat 2019
Kıtaların iç bölgelerinde yağış miktarı 500-300 mm’ye düştüğü zaman ormanlar yerini otsu bitkilere ve çalılara bırakır. Step kuşağı denen bu bölgelerde görece kurak, ama çok s...
 
Paralel Dairelerin özellikleri
Ekleyen: Ahmet Polatlı, Tarih: 28 Şubat 2019
• Paralellerin başlangıcı Ekvator’dur ve en büyük paraleldir. Yeri doğaldır.? • Bir paralel üzerinde bulunan bütün noktaların Ekvator ve kutup noktalarına uzaklıkları eşittir.• ...
 
Çöllerin Dağılımı
Ekleyen: Ahmet Polatlı, Tarih: 30 Aralık 2018
Çölün en ayırt edici özelliği olan kuraklık çeşitli nedenlerden kaynaklanır. Çöller bulundukları yerlere göre alize ya da dönence çölleri, iç çöller ya da kıta çölleri ve kıyı...
 
Yardang
Ekleyen: İzzet Beylik, Tarih: 20 Mart 2019
Yardang (Türkçe kökenli bir sözcük anlamı dik yığın), jeomorfoloji biliminde, kil ya da kumtaşı gibi gevrek malzemelerde rüzgar ve suyun aşındırmasıyla oluşan biçimlenmeye verilen ad...
 
Tropik Sera İklimi
Ekleyen: Ahmet Polatlı, Tarih: 03 Mart 2019
Yerküreyi ikiye “bölen” Ekvator çizgisinin her iki yanında yer alan bölgeye tropik kuşak denir. Burası her zaman sıcak (kış ortalaması 20° C’nin üstünde), yağışlı ve yılın 12...
 
Mahlep
Ekleyen: Ahmet Yıldız, Tarih: 08 Kasım 2018
Mahlep (Prunus mahaleb), gülgiller (Rosaceae) familyasından orta ve güney Avrupa'da Fransa ve Almanya, batı ve orta Asya'da kuzey Pakistan ve Kırgızistan ile kuzeybatı Afrika'da Fas arasında k...
 
Söylence
Ekleyen: Mehmet Yeniköy, Tarih: 17 Kasım 2018
Söylence ya da Efsane yıllarca gerçekten olmuş gibi kuşaktan kuşağa aktarılan öyküler. Söylencelerde anlatılan olaylar bazen gerçeküstü olabilir; ama çoğunlukla gerçek olaylara ve ge...
 
El-Harezmi
Ekleyen: Ersun Pamir, Tarih: 10 Şubat 2019
Ebu Abdullah Muhammed bin Musa el-Harezmi, matematik, gökbilim ve coğrafya alanlarında çalışmış ünlü bir Fars bilim adamıdır. 780 yılında Harzem bölgesinin Hive şehrinde dünyaya gelmi...
 
Annaziler
Ekleyen: Recep Kaya, Tarih: 06 Şubat 2019
Annaziler, Şerefname de Ayyari adıyla anılan, 990 yıllında Abuu2019l-Fatu1E25 Mou1E25ammad bin u02BFAnnu0101z tarafından kurulmuş bir Kürt devletidir.Annazilerin hükmettiği bölge, bugünkü...
 
İklimsel Geçiş Bölgesi
Ekleyen: Ahmet Polatlı, Tarih: 25 Kasım 2018
Dönencelerle kutup bölgeleri arasında kalan ılıman iklim bölgesi matematiksel bir bakışla orta kuşak olarak da adlandırılabilir. Bu bölge yeryüzündeki kara alanlarının yüzde 52’sini...
 
Rüzgarlar Ve Havanın Hareketi
Ekleyen: Ahmet Polatlı, Tarih: 11 Ocak 2019
Havanın dünya yüzeyine göre yer değiştirmesi olayına rüzgar deriz. Bu, atmosfer içinde periyodik düzenlilik gösteren bir olaydır. Güneş ışınlarının yere ve zamana bağlı değişke...
 
Robinson Projeksiyonu
Ekleyen: Recep Kaya, Tarih: 18 Mart 2019
Robinson Projeksiyonu, ABD Wisconsin Üniversitesi coğrafya bölümünden Prof. Dr. Arthur H. Robinson tarafından 1963 yılında dünya haritaları için yeni bir projeksiyon olarak geliştirilmiş ...
 
Cemaleddin Afgani
Ekleyen: Ersun Pamir, Tarih: 08 Şubat 2019
Cemaleddin Afgani, tam adı Cemaleddin el-Afgani es-Seyid Muhammed ibn Safder han. Müslüman siyaset adamı, aktivist ve gazeteci. Avrupa egemenliğine karşı, güçlü bir İslam uygarlığının y...
 
Mankala
Ekleyen: Meral Apak, Tarih: 04 Aralık 2018
Mankala dünya çapında bilinen ve oynanan bir oyundur. Ancak oyundaki çukur ve kullanılan taş sayısı milletlere göre değişebilmektedir. Türkiye'de ve Türk Dünyası'nda; Kale, Kuyu, Kuyu G...
 
Küresel ısınma ne demek?
Ekleyen: Ali Velioğlu, Tarih: 10 Şubat 2019
Küresel ısınma, dünya atmosferi ve okyanuslarının ortalama sıcaklıklarında belirlenen artış sebebiyle kullanılan 1 terimdir. Bu hadise son 50 yıldır iyice saptanabilir duruma gelmiş ve ...
 

1 2 3 4 Sonraki